Jak se tvoří nová expozice Alfonse Muchy

Jak se tvoří nová expozice Alfonse Muchy

Expozice má umožnit návštěvníkům seznámit se s osobností ivančického rodáka a slavného umělce Alfonse Muchy. Má návštěvníkům pomoci pochopit, že Alfons Mucha byl světově proslulý designér a umělecký malíř, jehož osobitý styl vycházel z hlubokých ivančických kořenů. Jako vlastenec a filosof se snažil prostřednictvím svého díla udělat lidi i svět lepší. Jeho humanistické ideály jsou velmi aktuální i dnes. Návštěvníci mohou sledovat jeho životní cestu od skromných začátků přes ohromný úspěch v Paříži a ž po realizaci Slovanské epopeje, monumentální pocty svému národu a nedokončeného triptychu věnovaného lidstvu.

Srdce a domov v Ivančicích

Expozice bude rozdělena na čtyři části. Úvodní část expozice bude umístěna v přízemí a stručně shrne hlavní poselství a milníky života Afonse Muchy. Naláká návštěvníky ke vstupu do expozice. V části první - Srdce a domov v Ivančicích se má návštěvník přenést do Ivančic Muchova dětství a pochopit, že Alfons Mucha začal svou životní pouť jako chudý, ale velmi nadaný chlapec. Ze svých ivančických kořenů po celý život – už jako uznávaný umělec – čerpal inspiraci a duchovní sílu.

Vlastní cestou

V části druhé - Vlastní cestou, která se bude nacházet v prvním patře, se návštěvník ocitne v Pařízi a měl by zde porozumět tomu, že Alfons Mucha toužil svým uměním srozumitelně oslovit širokou veřejnost a v Paříži našel vlastní vizuální jazyk, který to umožnil – le style Mucha. Ten se stal koncem 19. století inspirací pro nově se rodící Art Noveau – Secesi. Na tuto část naváže závěrečná část 3 Vzhůru. Tato část není vztažena ke konkrétní lokalitě spojené s životem Alfonse Muchy, ale má být místem zamyšlení a reflexe. Návštěvník má poznat, že Alfons Mucha jako filosof umělec chtěl svým dílem přispět k tomu, aby se svět stal lepším místem. Své ideály o slovanské vzájemnosti a lidském pokroku zhmotnil v monumentální Slovanské epopeji a nedokončeném triptychu tří věků, který věnoval budoucím generacím.

Mucha mystik

Návrh výstavy vznikl na základě dříve vypracovaného interpretačního plánu. Díky pečlivému plánování interpretace chtějí tvůrci dosáhnout co nejkvalitnějšího zpracování expozice a nejefektivnějšího způsobu komunikace s návstěvníky. Při tvorbě byly využity osvědčené modely běžně využívané ve Velké Británii, USA a dalších zemích.

Základním prostředkem pro komunikaci s návštěvníky bude web, který umožní naplánovat si návštěvu muzea, rovněž bude obsahovat informace o aktuálním dění a nabídce, včetně osvětových a tematických akcí, specializovaných prohlídek, programů apod. Umožní prezentovat přímo či odkazovat na podrobnější/odbornější informace nad rámec informací prezentovaných v expozici.

Odkaz a ohlasy

V expozici budou dále využity tyto prostředky:

  • Velkoplošná grafika
  • Interpretační panely
  • Digitální projekce
  • Interaktivní stůl s mapou
  • Desky s příběhy
  • Originály a kopie uměleckých děl
  • Originály a kopie osobních předmětů a nábytku
  • Vestavby/dioramata
  • Tabule na vzkazy
  • Videosmyčky

Pro rodiny s dětmi bude připraven tištěný průvodce ve formě zábavných úkolů nebo hra s odměnami. Cizojazyční návštěvníci budou mít k dispozici texty v němčině či angličtině, pro školáky bude možné využít vzdělávací program, který podnítí jejich spolupráci, ktritické myšlení či diskusi.

Zdroj: Libreto – Muzeum Alfonse Muchy v Ivančicích (zpracovali: L. Ptáček a B. Dvořáková, Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR)

Choose your currency
CZK Czech crown
EUR Euro